Inspired By Excellence & Innovation

Specialisten in energieopslag

Peak-shaving aan de aanbod zijde

Peak-Shaving aan de aanbod zijde is het opslaan van PV- of windenergie in tijden dat deze energie opgewekt wordt en niet zelf verbruikt kan worden of niet terug geleverd kan worden aan het elektriciteitsnet.

Alle door ATEPS ontwikkelde opslagsystemen beschikken over deze mogelijkheid. Door het plaatsen van kW/kWh meters op de juiste locaties, wordt gemeten hoe veel energie wordt opgewekt en hoeveel daarvan eventueel niet terug geleverd kan worden. Als de batterij niet volledig geladen is, kan gekozen worden deze eerst te laden en dan pas vermogen terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Indien de netbeheerder terug leveren niet zou toestaan, kunnen PV-converters uitgeschakeld worden om aan de eisen van de netwerkbeheer te voldoen.

Voor deze activiteiten is geen tussenkomst van een externe aggregator nodig, de daarvoor benodigde algoritmen zijn onderdeel van de besturing van het energie opslag systeem.

Peak-shaving aan de vraag zijde

Peak-Shaving aan de vraag zijde is complexer en maakt gebruik van een speciale manier van het verwerken van de beschikbare informatie omdat voor correct peak shaving aan de vraag zijde zéér snelle reactietijden nodig zijn. Immers, indien de peak shaving bedoeld is om op een te kleine aansluiting toch zware machines te kunnen starten, zullen bij een te trage reactie van het opslag systeem alsnog de (hoofd)zekering defect kunnen raken. Hiervoor zijn door ATEPS een aantal speciale algoritmes ontwikkeld die er voor zorgen dat het opslagsysteem al binnen 250mSec zijn vermogen gaat leveren na het detecteren van de piek.

Typische toepassingen:

  • Starten van liften, elektrische ovens, motoren en andere belastingen die de netaansluiting zouden overbelasten
  • Het bufferen van elektrische energie uit een kleine netaansluiting om daardoor EV-laders van meer vermogen te voorzien dan de nataansluiting alleen zou kunnen leveren
  • Het verlagen van uw gecontracteerde kosten door het voorkomen dat u laner dan een kwartier boven een ingestelde waade uitkomt, wat tot verhoging van uw gecontracteerde kosten (gedurende 12 maanden!) zal leiden.

Ook voor deze activiteiten is geen tussenkomst van een externe aggregator nodig, de daarvoor benodigde algoritmen zijn onderdeel van de besturing van het energie opslag systeem.

Vraag een afspraak aan:

Stuur mij informatie over:
Het geïnstalleerde PV vermogen in kWp
Het maximale vermogen dat geleverd moet worden
De tijd dat deze piek aanhoudt in minuten
De tijd tussen twee opeenvolgende pieken, tussen het einde van de eerste piek en het begin van de volgende piek.
maximale file grote: 4MB - file formaat: pdf, doc, docx, jpg, png
Choose File

Meer weten over de energie-opslag systemen van ATEPS?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief