Inspired By Excellence & Innovation

Specialisten in energieopslag

EV Fast-Chargers & Energie Opslag

Het snel toenemende aantallen elektrische auto’s legt druk op de laad-infrastructuur want berijders willen snel hun auto kunnen laden en hun reis vervolgen naar hun volgende klant of huis. Vaak is de bestaande infrastructuur naar de traditionele tankstations niet toereikend om de hoge vermogens, die voor EV-laders nodig, zijn te leveren. De tijd die de netbeheerder nodig heeft om de netcapaciteit te vergroten en kabels te verzwaren is eerder jaren dan maanden, waardoor het Parijse akkoord t.a.v. CO2 reductie onder druk komt te staan.

Een ander mogelijk probleem is de onzekerheid om te komen tot een sluitende begroting voor EV-laders, niet elk tankstation is 100% zeker dat de investering in EV-laders en de (dure) net-infrastructuur op een redelijke termijn terug te verdienen is. Een EV-laadbuffer kan dan ingezet worden om eerste ‘de kat uit de boom’ te kijken en te zien of er daadwerkelijke voldoende berijders op deze locatie komen laden. Mocht dat het geval zijn, dan kan alsnog de investering gedaan worden die nodig is om de net-capaciteit te vergroten. Mocht er te weinig belangstelling zijn op deze locatie te komen laden met EVs, dan kan gekozen worden de de EV-laadbuffer elders te plaatsen en daar de merkt te onderzoeken of en kleinere verzwaring aan te vragen dan initieel begroot.

Naast tankstation kan een EV-laadbuffer ook een rol spelen rond (gehuurd) vastgoed: een kantoor dat zijn (buitendienst) personeel aanmoedigt om over te  schakelen op elektrische auto’s, kan geconfronteerd worden met een black-out als alle vertegenwoordigers op de zaak zijn voor het wekelijkse overleg. Het  gezamenlijke vermogen van de EV-laders en het normale verbruik kan wel eens meer zijn dan door de netaansluiting geleverd kan worden. Ook daar kan een ATEPS PWR Booster, geconfigureerd als EV-laadbuffer, het netvermogen ondersteunen. Zeker bij gehuurde panden zal het inzetten van een verplaatsbaar systeem tot een positiever resultaat leiden dan een investering in een netverzwaring die bij verhuizing niet meegenomen kan worden.

Vraag informatie aan:

Stuur mij informatie over:
Het totaal aantal geïnstalleerde E-laders
Het maximale vermogen dat geleverd moet worden
De tijd dat de laad sessies duren in minuten
De tijd tussen twee opeenvolgende pieken, tussen het einde van de eerste piek en het begin van de volgende piek.
maximale file grote: 4MB - file formaat: pdf, doc, docx, jpg, png
Choose File

Meer weten over de energie-opslag systemen van ATEPS?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief