Inspired By Excellence & Innovation

Specialisten in energieopslag

Handelen met PV-energie

Arie Pieter en Peter van den Hoek uit Heinenoord waren op zoek naar nieuwe innovaties voor hun bedrijf met 200 hectare akkerbouw. In 2009 begonnen ze met het plaatsen van 66 zonnepanelen op een van hun loodsen en werden daarmee energieneutraal. Niet lang daarna plaatsten ze 88 zonnepanelen op een aardappelbewaarplaats op hun tweede locatie. De bouw van een nieuwe aardappelbewaarplaats in 2012 bood wederom kansen.

De ondernemers besloten SDE-subsidie aan te vragen voor 425.000 kilowattuur per jaar, genoeg om de daken van de bestaande en de nieuwe loods vol te leggen. Najaar 2016 werd de SDE-subsidie toegekend. In totaal legden de broers 1566 zonnepanelen van 275 wattpiek op het dak wat overeen komt met 330.000 kilowattuur per jaar.

PROJECT Batterij opslag systeem

Van de jaarcapaciteit van 330.000 kilowattuur is 30.000 kilowattuur voor eigen gebruik en 300.000 kilowattuur voor de verkoop als groene stroom. Dat kunnen ze verkopen. De ondernemers besloten zich goed te laten informeren door leveranciers en bezochten onder anderen akkerbouwer Jan Reinier de Jong in Odoorn en varkenshouder Jan Roefs in Woensdrecht. Zij hadden inmiddels al een opslagsysteem staan.

Op basis van de goede ervaringen met ATEPS besloten ze een batterij opslagsysteem te kopen van 500 kilowattuur en lieten ze een eigen trafo aanleggen van 630 kilovoltampère.

Voor opslagsystemen is er een interessante belastingmaatregel in de vorm van EIA (Energie-investeringsaftrek).

Door een energieopslagsysteem toe te voegen, kunnen zij nu energie verhandelen op de EPEX / onbalansmarkten en ondersteuning bieden voor frequentiestabilisatie.

Vraag informatie aan:

Het gaat hier om:
Geïnstalleerde PV-opbrengst in kWp
Heeft u al contact gehad met uw netbeheerder? *
maximale file grote: 4MB - file formaat: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx
Choose File

Meer weten over de energie-opslag systemen van ATEPS?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief