Privacyverklaring

ATEPS Nederland BV (ATEPS), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:

Persoonlijke gegevens die wij verwerken: 

ATEPS verwerkt uw persoonsgegevens omdat u onze diensten gebruikt en / of omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we mogelijk verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • telefoonnummer
  • E-mailadres

Voor de offerteaanvragen worden aanvullende technische gegevens betreffende uw project opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen op een “need to know-basis” met betrekking tot het project.

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ATEPS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en / of informatiemateriaal
  • Verzenden van informatie over wijzigingen in onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

ATEPS neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betreft beslissingsopdrachten door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker of ATEPS) bij betrokken is. ATEPS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: CRM-software voor storingen en het vastleggen van communicatie met klanten en prospects. De informatie van deze CRM is alleen beschikbaar voor werknemers van ATEPS en wordt niet gedeeld met derden.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

ATEPS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 36 maanden na het eerste contact als dit niet heeft geleid tot een duurzame (zakelijke) relatie.

Het delen van persoonlijke gegevens met derden

ATEPS zal uw gegevens alleen aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

ATEPS gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Hiermee kunnen we onze website ook optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen of uw browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking of het bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ATEPS in te trekken en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens sturen naar info-at-ateps.com. Om ervoor te zorgen dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een ​​kopie of uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in deze kopie. Dit om uw privacy verder te beschermen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

ATEPS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info-at-ateps.com